D&D JUGOHEMIKA

Cevčica za hemijski anker fix

Plastična cevčica sa unutrašnjom spiralom koja omogućava ravnomerno mešanje dvokomponentnog anker fix-a prilikom aplikacije iz kertridža na kontaktnu površinu

PAKOVANJE: 1/1
PROIZVODI: Den Braven, Holandija