D&D JUGOHEMIKA

Šifra Naziv MJ
00013 Kit za 1200°C 280ml kom
00097 POLYSET 2K masa za reparaciju kom